X

 

2018-05-15: Som en anpassning till aktuellt marknadsläge sänker vi räntesatsen på GCC Spar med 0,10%-enheter till 0,65% fr o m 29 maj 2018.