X

 

2018-11-05: Som en anpassning till aktuellt marknadsläge sänker vi räntesatsen på GCC Spar med 0,05%-enheter till 0,70% fr o m 19 november 2018.