X

 

2017-05-26 Sänker vi räntesatsen på GCC Spar med 0,10%-enheter till 0,75%