X
 

Bättre kundupplevelse på ditt sparkonto!

 

Tidigare GCC Capital AB har bytt namn till Brocc Finance AB. Därför har vi även bytt namn på ditt sparkonto och uppdaterat det med en bättre kundupplevelse på Mina Sidor under Brocc.se. Där kan du hitta ditt sparengagemang och kundbild efter inloggning med BankID.
 

Det går inte längre att ansöka om ett konto här. Om du som sparkund vill ansöka om ett nytt konto ansöker du istället på Brocc.se under ‘spara’/‘öppna sparkonto’.
 

 

Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss till help@brocc.se eller ringa 08-50 12 15 80.

 

 
Villkoren för ditt sparkonto blir "Allmänna villkor Brocc Spar 2022-05-16" från och med 2023-01-30. Villkoren hittar du längst ner på Brocc.se/spara under "Dokument och produktinformation".

 

 

INTEGRITETSPOLICY OCH DATASKYDD

 

Den personliga integriteten är viktig och din integritet som kund är viktig för oss på GCC Capital AB och reg. bifirma Balanzia (fortsättningsvis gemensamt kallade ”Bolaget”). 

I denna text kommer du kunna hitta detaljer om vilken information vi samlar in om dig, vad vi gör med den och vem vi eventuellt delar den med. Vi försöker även upplysa dig om dina rättigheter och mycket annat.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om dataskydd eller personuppgifter, detta gör du lättast genom att skicka ett mail till dataskydd@gccab.com

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som vi får från dig. När du ansöker om att bli kund hos oss så fyller du i viss information. Du fyller även i annan information i inloggat läge, t.ex. ber vi dig att svara på kundkännedomsfrågor, och är du anställd på en företagskund tar vi in information för att känna bolaget som företagskund i enlighet med penningtvättslagen.

Den information vi får från dig kan t.ex. vara:

 • Person- och kontaktinformation –Personnummer, månadsinkomst, arbetsgivare, boendeform, civilstånd, antal barn, sysselsättning, e-postadress, telefonnummer till hem och arbete, etc.
 • Betalningsinformation – bankkontonummer för utbetalningar, bankkontonummer för inbetalningar.

 

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom ansöker om en konsumentkredit, öppnar ett sparkonto) kan vi samla in följande information från andra exempelvis kreditupplysningsföretag och i vissa fall samarbetspartners eller myndigheter.

Detta kan t.ex. handla om följande information om dig:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, bostadsadress, telefonnummer till hem eller arbete.
 • Finansiell information – din inkomst, eventuella skulder, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – dina in- och utbetalningar hos oss. 
 • Information om hur du interagerar med bolaget - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

 

VAD GÖR VI MED INFORMATIONEN?

Personuppgifterna som nämns används för att administrera, leverera och förbättra våra tjänster. 

 

Syfte med behandlingen     Laglig grund för behandlingen
     
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.    Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
     
För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.   Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
     
För att avgöra om vi kan tillhandahålla en kredit till dig eller bolaget du arbetar på, t.ex. genom externa och interna      
kreditbedömningar.    
  Utföra våra kontraktuella åtaganden och följa tillämplig lagstiftning
     
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om Åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen,
kapitaltäckningskrav. 
  Följa tillämplig lagstiftning
     
Direktmarknadsföring om våra tjänster och olika erbjudanden    Berättigat intresse

         
 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter. Om vi gör det vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data och personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Samarbetspartners. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners, t.ex. låneförmedlare, för att utföra våra avtalsmässiga skyldigheter mot dig eller på grund av någon annan anledning som nämns. 

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag eller liknande i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om någon av våra produkter, eller att bekräfta din identitet.

Myndigheter. Bolaget kan komma att lämna uppgifter till myndigheter såsom skatteverket, polisen eller andra myndigheter som vi är skyldiga att göra så med på grund av lagkrav.

IT-leverantörer och utvecklare. Vi utbyter information med driftsleverantör och utvecklare, systemutvecklare för att kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster, t.ex. Knowledgebase. 

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka vi använder för att kommunicera med dig t.ex. Posten Sverige. 

 

VART BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFER?

Vi strävar efter att enbart behandla personuppgifter inom EU/EES. Data kan dock komma att hanteras utanför EU/EES av någon av våra leverantörer. Om det sker kommer bolaget vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras med adekvat säkerhet oavsett var det sker geografiskt.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara din information så länge det krävs för att till uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Det innebär att när ditt avtalsförhållande med oss är slut har vi bara kvar informationen om vi har legala skäl att göra så, så fort sådant skäl saknas tar vi bort informationen.

 

SÄKERHET OCH DATASKYDDSOMBUD

Vi är måna om att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt och att information om dig inte sprids till obehöriga. Vi jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Vi har utsett ett Dataskyddsombud vars uppgift bl.a. är att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och utgöra kontaktperson mot Integritetsmyndigheten och för att du ska ha någon att kontakta om du har frågor, du når denne på dataskydd@gccab.com.

 

DINA RÄTTIGHETER

Rätten att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. 

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätten att bli raderad och bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att informationen inte längre än nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för bolaget som kreditmarknadsbolag, som gör att vi måste behålla informationen, att spara informationen. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen men också från konsumenträttslagstiftning såsom Konsumentkreditlagen. Om vi gör det kommer informationen endast vi användas för det syftet, inte för något annat syfte.

Rätten till dataportabilitet. Vill du ta med dig din information till en annan personuppgiftsansvarig har du rätt att begära det. I sådana fall kommer vi ge dig ett elektroniskt dokument som innehåller den information vi har om dig sammanställd, detta har du rätt att erhålla kostnadsfritt. 

Rätten att invända mot behandling. Vill du inte att vi ska använda din information till t.ex. marknadsföring har du rätt att invända mot vår behandling i detta avseende och efter det får vi inte längre skicka dig marknadsföring.

Rätten att begränsa behandling. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för att i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften.

 

COOKIES

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera dig en så bra onlineupplevelse som möjligt. 

 

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Bolaget använder delvis automatiserat beslutsfattande och profilering vid vårt tillhandahållande av konsumentkrediter. Baserat på den information du lämnar till oss och den information vi i övrigt inhämtar om dig avgör ett system om ansökan som du skickat in till oss ska rendera i ett negativt utfall, vilket betyder att vi nekar dig möjlighet att få ett lån hos oss. Vi använder det för att kunna göra vår process mer effektiv. För att en ansökan ska beviljas krävs alltid att en fysisk person, handläggare, gör en bedömning. Oavsett om du fått ett negativt eller positivt besked på din ansökan har du alltid rätt att kontakta oss föra en dialog med anledning av beslutet, t.ex. om du vill veta varför du fått ett negativt beslut från oss på din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan under ”Personuppgiftsansvarig”.

 

KONTAKTUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig att i första kontakta oss på dataskydd@gccab.com. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) på dpo@gccab.com eller telefonnummer +46 (0)70 562 27 00. .

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, deras hemsida hittar du på www.datainspektionen.se.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

GCC Capital AB (Org. nr 556058–8740) är personuppgiftsansvarig.

Sverige – Huvudkontor            
Adress: GCC Capital AB/ Balanzia            
Box 7790, 103 96 Stockholm         
Org.nr: 556058–8740             
Telefonnummer: 08-557 665 00
Besöksadress: Kungsgatan 42

Finland – Filial
Pukinmäenaukio 2, 00720 Helsinki
Y-tunnus: 2760357-3
 

KONTAKTA OSS
 • *
 • *

 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.