X
 

Bättre kundupplevelse på ditt sparkonto!

 

Tidigare GCC Capital AB har bytt namn till Brocc Finance AB. Därför har vi även bytt namn på ditt sparkonto och uppdaterat det med en bättre kundupplevelse på Mina Sidor under Brocc.se. Där kan du hitta ditt sparengagemang och kundbild efter inloggning med BankID.
 

Det går inte längre att ansöka om ett konto här. Om du som sparkund vill ansöka om ett nytt konto ansöker du istället på Brocc.se under ‘spara’/‘öppna sparkonto’.
 

 

Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss till help@brocc.se eller ringa 08-50 12 15 80.

 

 
Villkoren för ditt sparkonto blir "Allmänna villkor Brocc Spar 2022-05-16" från och med 2023-01-30. Villkoren hittar du längst ner på Brocc.se/spara under "Dokument och produktinformation".

 

 

KUNDKÄNNEDOM

 

Lagen (2017:630) kräver av oss att vi som aktör ska skaffa oss en god kännedom om dig som kund, kundkännedom. Vi gör detta genom att ställa en rad olika frågor till dig.

 

Vi ställer frågor till alla våra kunder, liten som stor, ny kund såväl som gammal kund, företag eller privatperson.

 

Vi på GCC Capital AB tar vårt ansvar som finansiell aktör för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kommer därför ha behov av att inhämta information från dig dels när du blir kund, och dels när du varit kund ett tag för att se till så vi har aktuell information om dig.
 

VAD ÄR PENNINGTVÄTT?

 

Penningtvätt innebär att genom olika åtgärder försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattebrott, rån, bedrägerier eller annan illegal verksamhet. Genom att använda tjänster hos finansiella institut kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung.

 

VAD ÄR FINANSIERING AV TERRORISM?

 

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism. Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. För att kreditmarknadsbolag som GCC Capital AB och andra finansiella institut inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar därför officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansiering av terrorism.  

 

NI STÄLLER FRÅGOR – ÄR JAG MISSTÄNKT FÖR NÅGOT?

 

Nej, vi ställer frågor för att vi behöver förstå mer om dig som kund och uppfylla våra skyldigheter enligt de regulatoriska krav som finns på oss.

 

Läs mer här: 

Finansinspektionen 
Bankföreningen 

 

KONTAKTA OSS