X
Bra ränta på vårt rörliga sparkonto helt utan avgifter!
   

Sparränta

2,40 %

Antal fria uttag

Obegränsat

Högsta sparbelopp

1 050 000 kr

Uttagsavgift

0 kr

Ränta gäller från: 2022-12-07
   
Allmänna villkor Logga in och öppna sparkonto

Som en anpassning till aktuellt marknadsläge ändrar vi räntesatsen på GCC Spar till 2,40 %. Den nya räntesatsen gäller från och med 6:e december 2022.

Bättre ränta på vårt bundna sparkonto!
   

Sparränta

3,30 %

Bindningstid

2 år

Högsta sparbelopp

1 050 000 kr

Uttagsavgift

2,50% av uttaget belopp

Ränta gäller från:

2022-12-02

   
Allmänna villkor Logga in och öppna sparkonto

Som en anpassning till aktuellt marknadsläge ändrar vi räntesatsen på GCC Tillväxt för nyöppnade konton till 3,30 %. Den nya räntesatsen gäller från och med 2:a december 2022.

INSÄTTNINGSGARANTIN

 

Du som sparar hos Brocc Finance AB (f.d. GCC Capital AB) är klok och kan känna Dig helt trygg. Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin, detta följer av den prövning av kontovillkoren som Riksgälden genomfört. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor om Brocc Finance AB blir insolvent.
 
Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag Brocc Finance AB försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för insättningar, som gjorts högst tolv (12) månader innan beslut om ersättning enligt insättningsgarantin för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

 

För ytterligare information kontakta Riksgälden, mer information finns på deras hemsida www.riksgalden.se. Där kan du även läsa mer om Insättningsgarantin och kontrollera vilka bolag som omfattas av den. 

 

Brocc Finance AB står under Finansinspektionens tillsyn.

 

SÄKERHET & BANKID


Dina pengars säkerhet är oerhört viktig för oss. Vi använder därför BankID som erbjuder högsta möjliga säkerhetsstandard.

 

Skatteverket, Brocc Finance AB, Försäkringskassan och flera andra aktörer med mycket höga krav på säkerhet använder BankID. Om du inte har BankID redan kan du ladda hem den från din internetbank. Mer information om BankID finns också på www.bankid.com

FRÅGOR & SVAR

 

1   Hur sätter jag in pengar på mitt sparkonto?

Du gör en inbetalning till vårt Bankgiro 714-6863 och anger ditt sparkontonummer som OCR-nummer.  OBS! Detta bankgiro kan endast användas för insättningar till Sparkonton.

2   Vem kan öppna ett sparkonto?

Privatperson som fyllt 18 år och har ett BankID.

3   Gäller den statliga insättningsgarantin på mitt sparkonto hos er?

Ja, våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr (från och med 2021-01-01, innan dess 950 000 kr). För mer information se www.riksgalden.se

4   Kostar det något att ta ut pengar eller göra överföringar mellan konton hos GCC?

På vårt rörliga konto är det inga kostnader och inte på det bundna heller om man inte gör uttag eller avslutar detta innan bindningstiden gått ut. Kostnaden är då 2,5% på det uttagna beloppet.

5   Hur beräknas räntan?

Räntan beräknas dag för dag fr o m den första dagen efter det att pengarna är bokförda på ditt sparkonto. När du tar ut pengar får du räntan fram till dagen innan uttaget görs. Räntan beräknas på hela ditt sparbelopp. Räntan kapitaliseras årsvis.

6   Hur får jag information om mitt sparkonto?

Information finns tillgänglig dygnet runt genom inloggning till Mina sidor på hemsidan. Inga kontoutdrag skickas ut via vanlig post.

7   Hur gör jag uttag från mitt sparkonto?

Du loggar in via hemsidan till Mina sidor och går in under uttag och anger det belopp du vill ta ut och till vilket konto du vill ha pengarna.

8   Kan jag ta ut pengar från ett sparkonto med bunden ränta?

Ja det går att göra uttag innan slutdatumet för sparkonton är uppnått mot en avgift på 2,5% på det uttagna beloppet. 

9   Hur lång tid tar det innan pengarna finns på mitt bankkonto?

Om du gör ett uttag eller avslutar ditt konto innan kl. 23.00 förs pengarna över till ditt mottagarkonto nästa bankdag.

10   Hur avslutar jag mitt sparkonto?

Du loggar in via hemsidan till Mina sidor och avslutar kontot. Kapital och intjänad ränta minskat med skatt överförs nästa bankdag till ditt mottagarkonto.

11   Var hittar jag mitt årsbesked?

Du loggar in via hemsidan till Mina sidor, där finns samtliga dina årsbesked. Vi skickar inte ut årsbesked med post utan bara till de  som speciellt ber om det.
 

12   Hur ändrar jag mitt mottagarkonto?

Här på hemsidan finns en fullmakt som du fyller i och skickar till oss med en kopia på din legitimation. Vi behöver denna fullmakt så att banken kan bekräfta att du är innehavare av kontot.

Hämta fullmakt i PDF »

13   Kan flera personer ha gemensamt sparkonto?

Nej man kan endast vara en kontoinnehavare per konto.

14   Hur många insättningar kan jag göra på ett bundet sparkonto?

Vårt Tillväxtkonto tillåter flera insättningar men de måste göras inom en vecka. Du som kund erhåller den räntesats som gäller vid tiden då din första inbetalning har kommit GCC tillhanda.

15   Vad händer med pengarna när löptiden på ett sparkonto med bunden ränta löpt ut?

 Det totala kapitalbeloppet inklusive intjänad ränta och avdragen skatt sätts in på ett rörligt sparkonto hos GCC som öppnas i samband med slutdatumet. Från detta kan du sedan ta ut pengarna när du vill till ditt mottagarkonto. 

16   När kommer insatta pengar in på sparkontot?

Pengarna brukar synas på kontot bankdagen efter, i undantagsfall kan det dröja upp till två bankdagar.