X

ÄGNA DIG ÅT DINA KÄRNAFFÄRER SÅ LÖSER VI FINANSIERINGEN!

 

Vi erbjuder två kategorier av objektsfinansiering. 

 

LEASING

Leasing och hyra är vanligast - en utbredd och fördelaktig form av finansiering av maskiner, utrustning och fordon inom många branscher.

 

Du väljer leverantör och utrustning - vi betalar utrustningen till leverantören och blir ägare till objektet. Du får tillgång till utrustningen genom att betala leasingavgiften/hyran under den tidsperiod som är överenskommen. Kostnaden fördelas över avtalstiden. Objektet behöver man inte ta upp som en tillgång i balansräkningen vilket innebär att det inte binder eget kapital samtidigt som likviditet, soliditet och nyckeltal inte påverkas negativt. Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill. Vid avtalets slut kan du fortsätta hyra, lämna tillbaka utrustningen eller lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde och objektet blir ditt. 

 

GCC Capital tecknar allriskförsäkring som omfattar leasad/hyrd utrustning i egenskap av ägare till utrustningen. Försäkringen har bred omfattning i form av allrisk inklusive maskinskada på vissa objektsslag, har låga självrisker och generösa ersättningsbestämmelser. Se produktblad (pdf) samt fullständiga försäkringsvillkor (pdf). Försäkringsgivare är Protector försäkring AB. Försäkringsförmedlare är Willis AB. Kompletta försäkringsvillkor kan även rekvireras av GCC Capital via mail info@gccab.com.

 

Vid skada var god kontakta kundservice@willis.com alternativt ring 08-463 89 72. 

 

LÅN

Om ditt bolag är i behov av ett kortare lån kan du, förutsatt att du har möjlighet att ställa ut säkerheter, lösa ditt tillfälliga kapitalbehov genom oss. 

 

Vi hjälper dig hitta bästa lösningen för att stärka ditt företags likviditet. 

 

Vår bifirma Balanzia kan även erbjuda PRIVATLÅN, FAKTURAKÖP, FAKTURABELÅNING, underlätta administration och bistå med kravhantering Läs mer om effektiva lösningar på: www.balanzia.se

KONTAKTA OSS
  • *
  • *