X

FÖRETAGSLEASING OCH LÅN

ÄGNA DIG ÅT DIN KÄRNAFFÄR, VI LÖSER FINANSIERINGEN.

 

 

FÖRETAGSLEASING

Leasing är den vanligaste typen av finansiering - en utbredd och fördelaktig finansieringsform för maskiner, utrustning och fordon inom många branscher. 

Ni väljer leverantör och utrustning. Vi betalar utrustningen till leverantören och blir ägare till objektet. Ni får tillgång till utrustningen genom att betala leasingavgiften under den avtalade tidsperioden. Kostnaden fördelas över avtalstiden. Ni binder således inte likviditet i produktionsutrustningen utan kan använda den för ert rörelsekapitalbehov. Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill. Vid avtalets slut kan leasingavtalet förlängas till en lägre kostnad. Alternativt kan avtalet lösas till ett förutbestämt restvärde och objektet blir ert.  

I egenskap av ägare till utrustningen tecknar GCC Capital  en allriskförsäkring som omfattar den leasade utrustningen. Försäkringen är brett utformad och täcker bland annat allrisk inklusive maskinskada på vissa objektsslag, har låga självrisker och generösa ersättningsbestämmelser. 

Se produktblad (pdf) samt fullständiga försäkringsvillkor (pdf). Försäkringsgivare är Protector försäkring AB. Försäkringsförmedlare är Willis AB. Kompletta försäkringsvillkor kan även rekvireras av GCC Capital via e-post till info@gccab.com. Vid skada var god kontakta Willis via e-post till kundservice@willis.com alternativt ring 08-463 89 72. 

 

FÖRETAGSLÅN

Företaget likviditet är dess livsnerv. Tillsammans med er finner vi den bästa lösningen för att stärka företagets likviditet. Vi har flera olika lånelösningar för att täcka företagets rörelsekapitalbehov.  Ni kan låna pengar för att exempelvis finansiera lager eller en ombyggnad av en lokal eller en fastighet. I normalfallet kräver vi säkerheter i form av företagsinteckningar eller pantbrev. 
 

 

KONTAKTA OSS
  • *
  • *

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.