X

FLYGFINANSIERING

 

Vi har erfarenhet om såväl flygplans- som helikopterfinansiering. Vi har kunnande, både om de ekonomiska förutsättningarna för att operera med dem och om luftfartygens marknadsvärden och dess utveckling. Det är grunden till att vi kan erbjuda individuellt utformade finansieringslösningar. Vi erbjuder fördelaktig finansiering av flygplan och helikoptrar till flygföretag, flygklubbar och privatpersoner. I alla nordiska länder. Vi erbjuder såväl leasinglösningar som lån. 

 

LEASING

Vid leasing köper vi in och äger luftfartyget. Ni använder det på exakt samma sätt som om ni ägde det själva. Men det belastar inte balansräkningen och ni betalar inte ränta eller gör några avskrivningar. Däremot betalar ni leasingavgifter. Vid avtalstidens slut kan Ni välja att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde eller att förlänga finansieringen. Restvärdet anpassas efter planets förväntade värde vid avtalstiden slut.

 

LÅNEFINANSIERING

Vid lån äger ni luftfartyget och det tas upp i er balansräkning. Ränta och amortering betalas till oss. Vi tar ut luftfartsinteckningar som säkerhet för vår kredit. Ni har då möjlighet att göra skattemässiga överavskrivningar för att skjuta upp skattebetalningar. För att minimera amorteringarna och hålla nere månadskostnaderna kommer vi avtalsenligt överens om en restskuld som matchar flygplanets värde vid tidpunkten för avtalets slut. 

Oavsett lån eller leasing brukar vi normalt begära en kontantinsats, oftast 20%. Avtalen tecknas oftast på fem år men med möjlighet att bryta tidigare om man så önskar. 

KONTAKTA OSS
  • *
  • *

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.