X

FASTIGHETSFINANSIERING


VI har, tack vare en liten och flexibel organisation, en effektiv kreditprocess med korta beslutsvägar utan mellanhänder. Vår möjlighet att snabbt och effektivt analysera varje enskild situation resulterar även i snabba slutgiltiga kreditbesked

 

Vi erbjuder finansiering av olika typer av fastigheter på flera olika sätt

 

BOSTADSRÄTTSUTVECKLING

För bostadsrättsprojekt kan det kan röra sig om toppfinansiering eller kreditiv till bostadsrättsutvecklaren. Det kan röra en mindre konvertering av en lokal eller en vind i en befintlig bostadsrättförening till en kreditivfinansiering för produktion av större bostadsrättsprojekt. Ibland med hjälp av en Boverksgaranti då vi har ett samarbetsavtal med Boverket. 

 

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Vi erbjuder även belåningar eller toppbelåningar av kommersiella fastigheter. Antingen i samband med förvärv eller senare för att täcka t ex renoveringskostnader. 

 

MARKFÖRVÄRV

Vi kan även finansiera markförvärv med sikte på bostadsproduktion. Det är en fördel om bygglov eller detaljplan redan finns men det är inget absolut krav. 

 

SÄKERHETER OCH PANTER

Vi är flexibla när det gäller säkerheter. Ofta är det pantbrev eller bostadsrättsbevis upptill inomlägen på 85% eller så kan det t ex vara aktiepanter, pantsatta hyreskontrakt eller borgensåtaganden. 

KONTAKTA OSS
  • *
  • *

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.