X

FASTIGHETSFINANSIERING

Vi erbjuder finansiering av fastighetsprojekt, i första hand i storstäder och dess närområden.
Sedan ett par år har vi deltagit i en rad nybyggnationer och omkonverteringar av hyresrätter till bostadsrättsföreningar.

Antingen är vi med och finansierar hela projektet eller som ”juniorfinansiär” efter ”seniorbanken”. Vi tar säkerhet i pantbrev (upp till 75-80%) samt ibland även genom företagsinteckningar och borgensåtaganden. 

Genom en flexibel organisation med korta beslutvägar och utan mellanhänder har vi möjlighet att vara effektiva i vår analys, återkoppling och slutgiltigt kreditbesked.

 

SPECIALISTER PÅ FLYGFINANSIERING

Hos oss kan du hitta fördelaktig finansiering av mindre flygplan och helikoptrar till såväl flygföretag som flygklubbar. LEASING eller LÅN är de vanligaste alternativen. 

Antingen får du tillgång till objektet, utan att belasta balansräkningen, genom att betala leasingavgift under den tidsperiod som är överenskommen. Vid avtalstidens slut kan du lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde och objektet blir ditt.

Om du hellre vill låna till din investering är även det ett möjligt alternativ. Det ger möjlighet att sprida ut kostnaden, göra avskrivningar och anpassa villkoren efter dina förutsättningar och luftfartygets livslängd.   

KONTAKTA OSS
  • *
  • *